Ra mắt hai series mới cực hot Trí tuệ nhân tạo A đến ZPython công cụ không thể thiếu khi nghiên cứu Data science, Machine learning.

Xem danh sách route trong ứng dụng Laravel

Vấn đề

Đôi khi bạn thực hiện một đường dẫn và thấy báo lỗi đường dẫn không tồn tại, bạn có thể kiểm tra routes/web.php và routes/api.php nhưng mong muốn được xem danh sách route này trong một bảng dễ nhìn, có cách nào không? ### Giải pháp

1. Laravel phiên bản 4.x về trước

Sử dụng câu lệnh php artisan routes. Với phiên bản Laravel 4.x trở về trước các route được thiết lập trong file app\routes.php.

$ php artisan routes

Với câu lệnh này bạn sẽ thấy một bảng danh sách các route được hiển thị trong màn hình console rất dễ tìm kiếm như sau:

+---------------------------+-------------------------+----------------+
| URI            | Action         | Before Filters |
+---------------------------+-------------------------+----------------+
| GET /           | PageController@home   | cache.get   |
| GET contents       | PageController@contents | cache.get   |
| GET faq          | PageController@faq   | cache.get   |
| GET topics        | PageController@topics  | cache.get   |
| GET codes         | PageController@codes  | cache.get   |
+---------------------------+-------------------------+----------------+

2. Laravel phiên bản 5.x

Sử dụng câu lệnh php artisan route:list, các thiết lập về route trong Laravel 5.x cũng được thiết lập khác đi, các route cho web request được đưa vào routes\web.php, còn các request cho api được đưa vào routes\api.php.

c:\xampp\htdocs\adshare-original>php artisan route:list
+--------+--------------------------------+-------------------------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------+
| Domain | Method             | URI               | Name       | Action                       | Middleware  |
+--------+--------------------------------+-------------------------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------+
|    | GET|HEAD            | /               |         | App\Http\Controllers\MainController@main                  | web     |
|    | GET|HEAD            | admin-dashboard               |         | Closure                       | web,auth,acl |
|    | GET|HEAD|POST|PUT|PATCH|DELETE | admin-dashboard/advertiser/ad-active/{ad_content_id}/{extracted?} |         | App\Http\Controllers\AdvertiserController@activeAd             | web,auth,acl |
|    | GET|HEAD            | admin-dashboard/advertiser/ad-main/{campaign_id}/{status?}    |         | App\Http\Controllers\AdvertiserController@mainAdminAd           | web,auth,acl |
|    | GET|HEAD            | admin-dashboard/advertiser/ad-review-list             |         | App\Http\Controllers\AdvertiserController@reviewAdminAd          | web,auth,acl |
|    | GET|HEAD            | admin-dashboard/advertiser/campaign-main             |         | App\Http\Controllers\AdvertiserController@mainAdminCampaign        | web,auth,acl |
|    | GET|HEAD            | admin-dashboard/news               | news.index    | App\Http\Controllers\NewsController@index                 | web,auth,acl |
|    | POST              | admin-dashboard/news               | news.store    | App\Http\Controllers\NewsController@store                 | web,auth,acl |
|    | GET|HEAD            | admin-dashboard/news/calendar               |         | App\Http\Controllers\NewsController@postCalendar              | web,auth,acl |

Thông tin thêm

Có thể sử dụng các tùy chọn đi cùng với các câu lệnh để lọc kết quả đầu ra, ví du:

$ php artisan routes --name=ho

Trả về các route có tên bắt đầu với ho, hoặc:

$ php artisan routes --path=c

trả về các route có path bắt đầu bằng chữ cái c. Ngoài ra, bạn đặc biệt chú ý các câu lệnh xem danh sách route khác nhau trong các phiên bản Laravel.


CÁC BÀI VIẾT KHÁC

FirebirD

Đam mê Toán học, Lập trình. Sở thích chia sẻ kiến thức, Phim hài, Bóng đá, Cà phê sáng với bạn bè.

Hiển thị môi trường hiện hành trong Laravel

Callback trong PHP là gì?

0 Bình luận trong "Xem danh sách route trong ứng dụng Laravel"

Thêm bình luận