API là gì?

Nếu bạn đã từng làm việc với các hệ thống website lớn của các tập đoàn công nghệ như Facebook,…