Ra mắt hai series mới cực hot Trí tuệ nhân tạo A đến ZPython công cụ không thể thiếu khi nghiên cứu Data science, Machine learning.

JasperReport là gì?

JasperReport là gì?

JasperReport là hệ thống tạo ra các báo cáo có từ rất lâu đời nhưng vẫn tồn tại đến nay do có những tính năng đa dạng phức tạp. Trả lời được câu hỏi JasperReport là gì giúp bạn biết ứng dụng nó vào trong dự án của mình.