Ra mắt hai series mới cực hot Trí tuệ nhân tạo A đến ZPython công cụ không thể thiếu khi nghiên cứu Data science, Machine learning.

Lý thuyết Hồi quy tuyến tính Linear Regression

Lý thuyết Hồi quy tuyến tính Linear Regression

Hồi quy tuyến tính là một trong những thuật toán đơn giản và cơ bản nhất trong Machine learning. Nắm vững lý thuyết Linear Regression giúp bạn hiểu được cách thức vận dụng và sử dụng thuật toán này với những trường hợp cụ thể mang lại hiệu quả dự đoán cao.
Lý thuyết toán ma trận sử dụng trong các thuật toán Machine Learning

Lý thuyết toán ma trận sử dụng trong các thuật toán Machine Learning

Machine learning là các thuật toán dựa trên nền tảng toán học. Nghiên cứu machine learning không thể bỏ qua lý thuyết toán ma trận hay toán cao cấp, mặc dù nó sẽ hơi khó cho những người mới bắt đầu nhưng đây là cơ sở giúp bạn sử dụng thành thạo các thư viện tính toán trong Python sau này.