Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực.

Code Smart The Laravel framework version 5 for Beginners

Một cuốn sách nằm trong series sách về Laravel của Dayle Rees, một diễn giả có tiếng trong cộng đồng Laravel. Cuốn sách này chứa đựng các kiến thức về Laravel, được trình bày rất khoa học dễ đọc và có thể áp dụng ngay vào các dự án thực tế.
Code Smart The Laravel framework version 5 for Beginners

Thông tin sách

Nhà xuất bản: LearnPub

Xuất bản: 07/2016

Số trang: 458

Tác giả: Dayle Rees

Cuốn sách với khoảng 30 chương với nội dung có thể nói là rất đầy đủ về framework Laravel, đây thật sự là một cuốn sách gối đầu giường cho các lập trình viên Laravel. Với hình thức trình bày rất đẹp, nội dung được thiết kế khoa học và ngôn ngữ rất đời thường, cuốn sách này là rất cần thiết cho cả những người mới bắt đầu học Laravel, cuốn sách được viết dựa trên các nội dung của framework Laravel phiên bản 5 là phiên bản mới nhất cho đến thời điểm này.

NỘI DUNG CUỐN SÁCH

Chương 1: Introduction

Chương 2: Installation

 1. Install Software Dependencies
 2. Create a Laravel Project
 3. Install Homestead
 4. Mastering Vagrant

Chương 3: Valet

 1. Installation
 2. Adding Sites
 3. Valet Commands
 4. Sharing

Chương 4: Lifecycle

 1. Request
 2. Services
 3. Routing
 4. Logic
 5. Response

Chương 5: Namespaces

 1. Global Namespace
 2. Simple Name-spacing
 3. The Theory of Relativity
 4. Structure
 5. Limitations

Chương 6: JSON

 1. What is JSON?
 2. JSON Syntax
 3. JSON and PHP

Chương 7: Composer

 1. Configuration
 2. Dependency Management
 3. Auto Loading
 4. Installation
 5. Usage

Chương 8: Configuration

 1. Configuration Files
 2. Environmental Variables
 3. Configuration Caching

Chương 9: Basic Routing

 1. Defining Routes
 2. Route Parameters

Chương 10: Responses

 1. Views
 2. View Data
 3. Redirects
 4. Custom Responses

Chương 11: Blade Templates

 1. Building Templates
 2. Processing PHP
 3. Control Structures
 4. Template Inclusion
 5. Template Inheritance
 6. Comments
 7. Javascript Support

Chương 12: Request Data

 1. Retrieval
 2. Old Input
 3. Uploaded Files
 4. Cookies

Chương 13: Facades

 1. What is a Facade?
 2. How do they work?

Chương 14: Advanced Routing

 1. Named Routes
 2. Parameter Constraints
 3. Route Groups
 4. Route Prefixing
 5. Domain Routing

Chương 15: Controllers

 1. Creating Controllers
 2. Controller Routing
 3. Resource Controllers
 4. Dependency Injection
 5. Route Caching

Chương 16: URL Generation

 1. The current URL
 2. Generating Route URLs
 3. Asset URLs

Chương 17: Databases

 1. Abstraction
 2. Configuration
 3. Preparing

Chương 18: Schema Builder

 1. Creating Tables
 2. Column Types
 3. Special Column Types
 4. Column Modifiers
 5. Updating Tables
 6. Dropping Tables
 7. Schema Tricks

Chương 19: Migrations

 1. Basic Concept
 2. Creating Migrations
 3. Running Migrations
 4. Rolling Back
 5. Migration Tricks

Chương 20: Eloquent ORM

 1. Creating new models.
 2. Reading Existing Models
 3. Updating Existing Models
 4. Deleting Existing Models

Chương 21: Eloquent Queries

 1. Preparation
 2. Eloquent To String
 3. Query Structure
 4. Fetch Methods
 5. Query Constraints
 6. Magic Where Queries
 7. Query Scopes

Chương 22: Eloquent Collections

 1. The Collection Class
 2. Collection Methods
 3. Best Practice

Chương 23: Eloquent Relationships

 1. Implementing Relationships
 2. Relating and Querying

Chương 24: Validation

 1. Simple Validation
 2. Validation Rules
 3. Error Messages
 4. Custom Validation Rules
 5. Custom Validation Messages

Chương 25: Events

 1. Concept
 2. Firing Events
 3. Listening for Events
 4. Event Subscribers
 5. Global Events
 6. Use Cases

Chương 26: Dependency Injection

 1. Concept
 2. Dependency Injection with the Container
 3. Injection within Controllers
 4. Injecting Services
 5. Contracts

Chương 27: Middleware

 1. Middleware Classes
 2. Global Middleware
 3. Route Middleware
 4. Middleware Parameters
 5. Middleware Groups

Chương 28: Service Providers

 1. Registering Providers
 2. Writing Providers
 3. Deferred Providers

Chương 29: The Container

 1. Useful Terms
 2. Basic Usage
 3. Singletons
 4. Bound Instances
 5. Class Resolution
 6. Implementation Binding
 7. Contextual Binding
 8. Tagging Bindings
 9. Resolution Methods

Chương 30: Session

 1. Storing Values
 2. Retrieving Values
 3. Removing Values
 4. Flash Data
 5. Tips & Tricks
 6. Configuration

Chương 31: Cache

 1. Storing Values
 2. Retrieving Values
 3. Removing Items
 4. Tagging Items
 5. Tips & Shortcuts
 6. Using Stores

Hướng dẫn tải ebook

Để tải ebook Code Smart The Laravel framework version 5 for Beginners, bạn chọn "I'm not robot" ở dưới đây và tiếp tục click vào Download ebook.

Chú ý: Ebook có được do sưu tầm hoặc người dùng đóng góp, chúng tôi không chịu trách nhiệm nội dung ebook. Chúng tôi sẽ gỡ bỏ ebook nếu có khiếu nại. Bạn có tài chính dư giả nên mua sách gốc ủng hộ tác giả.
Dayle Rees

Dayle Rees

Dayle là một nhà phát triển phần mềm năm nay đã 31 tuổi đến từ xứ Wales, Anh quốc. Anh là một trong những người dùng đầu tiên của framework Laravel, với những trải nghiệm từ quá trình sử dụng, anh đã viết một số cuốn sách giới thiệu với mọi người về Laravel. Dayle đã đóng góp nhiều cho Laravel thông qua các cuộc hội thảo và được mọi người gọi đùa là Đại sứ của Laravel.

2 Bình luận trong "Code Smart The Laravel framework version 5 for Beginners"

 1. Nông dân IT

  1 month ago

  Phản hồi

  Mình đăng ký nhưng không nhận được sách, có ai nhận được chỉ mình với, đang tìm hiểu về Laravel và rất cần tài liệu tham khảo.

  1. FirebirD

   1 month ago

   Phản hồi

   Chào bạn, trang web đang trong quá trình tái cấu trúc, có một số chức năng đang bị lỗi, rất xin lỗi anh em vì sự bất tiện này. Nhóm BQT đang gấp rút hoàn hiện tính năng và sớm hoạt động ổn định trở lại.

Thêm bình luận