Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực.

Design Patterns in PHP and Laravel

Design Patterns in PHP and Laravel

Thông tin sách

ISBN: 9781484224519

Nhà xuất bản: Apress

Xuất bản: 12/2017

Số trang: 238

Tác giả: Kelt Dockins

NỘI DUNG CUỐN SÁCH

Hướng dẫn tải ebook

Nhập email của bạn để nhận ebook Design Patterns in PHP and Laravel, hệ thống sẽ gửi email cho bạn, vui lòng kiểm tra email.

Chú ý: Ebook có được do sưu tầm hoặc người dùng đóng góp, chúng tôi không chịu trách nhiệm nội dung ebook. Chúng tôi sẽ gỡ bỏ ebook nếu có khiếu nại. Bạn có tài chính dư giả nên mua sách gốc ủng hộ tác giả.
Kelt Dockins

Kelt Dockins

Kelt Dockins is a humble narcissistic web developer. He works as a full stack freelancer. He specializes in quick to market web applications and minimum viable products for start ups. He has worked on small projects, medium size projects and even a few small-medium sized projects. He loves being a father, a husband and a developer. He's worked with many programming languages such as Visual Basic 6.0, c++, Java, perl, bash, prolog, .NET stack, html, css, javascript and php. For the last 3 years, he's been using php and the ever-so popular Laravel framework to stay at home and eat bacon while earning it at the same time. He does love bacon.

0 Bình luận trong ""

Thêm bình luận