Ra mắt hai series mới cực hot Trí tuệ nhân tạo A đến ZPython công cụ không thể thiếu khi nghiên cứu Data science, Machine learning.

Design Patterns in PHP and Laravel

Laravel là framework được xây dựng trên những gì tinh túy nhất của lập trình, nó bao gồm rất nhiều các design pattern được ứng dụng nhằm tối ưu và phục vụ những tính năng tuyệt vời nhất. Cuốn sách giới thiệu tất cả những design pattern hiện đang được áp dụng trong Laravel, giúp bạn hiểu rõ hơn hoạt động nội tại của framework này.
Design Patterns in PHP and Laravel

Thông tin sách

ISBN: 9781484224519

Nhà xuất bản: Apress

Xuất bản: 12/2017

Số trang: 238

Tác giả: Kelt Dockins

Giới thiệu Design Patterns in PHP and Laravel

Trong công nghệ phần mềm, design pattern là một giải pháp tổng thể cho các vấn đề chung trong thiết kế phần mềm. Các design pattern không phải là một thiết kế hoàn thiện để mà có thể chuyển đổi trực tiếp thành code như thuật toán, nó chỉ là một mô tả cách giải quyết một vấn đề, có thể được dùng trong nhiều tình huống khác nhau. Các mẫu thiết kế hướng đối tượng thường cho thấy mối quan hệ và sự tương tác giữa các lớp hay các đối tượng, mà không cần chỉ rõ các lớp hay đối tượng của từng ứng dụng cụ thể. Các giải thuật không được xem là các mẫu thiết kế, vì chúng giải quyết các vấn đề về tính toán hơn là các vấn đề về thiết kế.

Laravel là một framework PHP được đánh giá là số 1 hiện nay do các nhà phát triển tích hợp bên trong rất nhiều các thiết kế, giải thuật và các công cụ tinh túy nhất. Bên trong Laravel là một số lượng lớn các design pattern được áp dụng để mang lại những tính năng tuyệt vời nhất. Cuốn sách giúp bạn nhìn thấu những gì đang hoạt động trong framework Laravel từ đó có kinh nghiệm để áp dụng vào những dự án riêng.

Những vấn đề lớn trong Design Patterns in PHP and Laravel

 • Sử dụng Design pattern gốc Gang of four trong phát triển PHP và Laravel
 • Cách sử dụng từng pattern cụ thể.
 • Giải quyết các vấn đề thông qua áp dụng design pattern.
 • Ghi nhớ những gì chắt lọc nhất cho mỗi hình mẫu thiết kế.

Đối tượng của cuốn sách này

Tất cả các lập trình viên đang phát triển trên PHP và Laravel đều có thể sử dụng kiến thức trong cuốn sách này để giúp ích công việc. Những hiểu biết về design pattern mang lại cho bạn những lợi ích to lớn.

Source code: Design Pattern in PHP and Laravel.

NỘI DUNG CUỐN SÁCH

Chương 1: Laravel Basics

 1. What Is Composer?
 2. Meta Information
 3. Dependency Management
 4. Autoloading
 5. Lifecycle Hooks/Scripts
 6. Stability
 7. Running Composer
 8. Setting Up Your Environment Variable

Chương 2: Let’s Grow a SOLID Garden

 1. Single Responsibility Principle
 2. Open/Closed Principle
 3. Liskov Substitution Principle
 4. Interface Segregation Principle
 5. Dependency Inversion Principle
 6. Conclusion
  • Single Responsibility Principle
  • Open/Closed Principle
  • Listov Substitution Principle
  • Interface Segregation Principle
  • Dependency Inversion Principle
  • Encapsulate What Varies

Chương 3: Abstract Factory

 1. Intent
 2. Applications
 3. Abstract Structure
 4. Example
 5. Example Structure
 6. Implementation
 7. Conclusion

Chương 4: Builder

 1. Intent
 2. Applications
 3. Abstract Structure
 4. Example
 5. Example Structure
 6. Implementation
 7. Conclusion

Chương 5: The Factory Method

 1. Intent
 2. Applications
 3. Abstract Structure
 4. Example
 5. Example Structure
 6. Implementation
 7. Conclusion

Chương 6: Prototype

 1. Intent
 2. Applications
 3. Abstract Structure
 4. Example
 5. Example Structure
 6. Implementation
 7. Conclusion

Chương 7: Singleton

 1. Intent
 2. Applications
 3. Abstract Structure
 4. Example
 5. Implementation
 6. Conclusion

Chương 8: Simple Factory Method

 1. Intent
 2. Applications
 3. Abstract Structure
 4. Example Scenario
 5. Implementation
 6. Conclusion

Chương 9: Adapter

 1. Intent
 2. Applications
 3. Abstract Structure
 4. Example Scenario
 5. Example Structure
 6. Implementation
 7. Conclusion

Chương 10: Bridge

 1. Intent
 2. Applications
 3. Abstract Structure
 4. Example
 5. Example Structure
 6. Implementation
  • Second Example (Sending Messages)
 7. Conclusion

Chương 11: Composite

 1. Intent
 2. Applications
 3. Abstract Structure
 4. Example
 5. Example Structure
 6. Implementation
 7. Conclusion

Chương 12: Decorator

 1. Intent
 2. Applications
 3. Abstract Structure
 4. Example
 5. Example Structure
 6. Implementation
  • Presenters
 7. Conclusion

Chương 13: Facade

 1. Intent
 2. Applications
 3. Laravel Facades
 4. Abstract Structure
 5. Example
 6. Example Structure
 7. Implementation
  • Are Facades the Same as Adapters?
 8. Conclusion

Chương 14: Flyweight

 1. Intent
 2. Applications
 3. Abstract Structure
 4. Example
 5. Example Structure
 6. Implementation
  • The Flyweight Implementation
 7. Conclusion

Chương 15: Proxy

 1. Intent
 2. Applications
 3. Abstract Structure
 4. Example
 5. Implementation
  • Virtual Proxy (Experiment 1 and 2)
  • Remote Proxy (Experiment 3)
  • Protection Proxy (Experiment 4)
  • Smart Proxy
 6. Conclusion

Chương 16: Chain of Responsibility

 1. Intent
 2. Applications
 3. Abstract Structure
 4. Example
 5. Example Structure
 6. Implementation
 7. Conclusion

Chương 17: Command

 1. Intent
 2. Applications
 3. Abstract Structure
 4. Example
 5. Example Structure
 6. Implementation
  • Television Command Pattern Example
 7. Conclusion

Chương 18: Interpreter

 1. Intent
 2. Applications
  • Context-Free Grammar
 3. Abstract Structure
 4. Example
 5. Example Structure
 6. Implementation
  • Dude, Where’s My Parser?
 7. Conclusion

Chương 19: Iterator

 1. Intent
 2. Applications
 3. Abstract Structure
 4. Example
 5. Example Structure
 6. Implementation
  • Laravel Collections
 7. Conclusion

Chương 20: Mediator

 1. Intent
 2. Applications
 3. Abstract Structure
 4. Example
 5. Example Structure
 6. Implementation
  • Don’t Mess with My Constructor, Man!
  • Mediator Is Not For Me
  • Not a Mediator Pattern
 7. Conclusion

Chương 21: Memento

 1. Intent
 2. Applications
 3. Abstract Structure
 4. Example
 5. Example Structure
 6. Implementation
  • Alternatives to Memento
 7. Conclusion

Chương 22: Observer

 1. Intent
 2. Applications
 3. Abstract Structure
 4. Example
 5. Example Structure
 6. Implementation
  • Generic Observers with SPL
  • Taylor Cuts the Cheese
  • Eloquent Observers: Out-of-the-Box Observers
 7. Conclusion
  • Drawbacks

Chương 23: State

 1. Intent
 2. Applications
 3. Abstract Structure
 4. Example
 5. Example Structure
 6. Implementation:
  • Example 1 - State Pattern
  • Example 2 - Enter State Machines
  • Example 3
 7. Conclusion

Chương 24: Strategy

 1. Intent
 2. Applications
 3. Abstract Structure
 4. Example
 5. Example Structure
 6. Implementation
 7. Conclusion

Chương 25: Template Method

 1. Intent
 2. Applications
 3. Abstract Structure
 4. Example
 5. Example Structure
 6. Implementation
 7. Conclusion

Chương 26: Visitor

 1. Intent
 2. Applications
 3. Abstract Structure
 4. Example
 5. Example Structure
 6. Implementation
 7. Conclusion

Chương 27: More Resources

Hướng dẫn tải ebook

Để tải ebook Design Patterns in PHP and Laravel, bạn chọn "I'm not robot" ở dưới đây và tiếp tục click vào Download ebook.

Chú ý: Ebook có được do sưu tầm hoặc người dùng đóng góp, chúng tôi không chịu trách nhiệm nội dung ebook. Chúng tôi sẽ gỡ bỏ ebook nếu có khiếu nại. Bạn có tài chính dư giả nên mua sách gốc ủng hộ tác giả.
Kelt Dockins

Kelt Dockins

Kelt Dockins là một lập trình viên khiêm tốn, anh tự nhận mình chỉ phù hợp với các dự án vừa và nhỏ, một người dành nhiều thời gian cho gia đình và viết code. Anh có kinh nghiệm với nhiều loại ngôn ngữ khác nhau từ Visual Basic 6.0, C++, Java, Perl, Bash, Prolog, .NET đến các ngôn ngữ phát triển web như HTML, CSS, Javascript và PHP.

0 Bình luận trong "Design Patterns in PHP and Laravel"

Thêm bình luận