Ra mắt hai series mới cực hot Trí tuệ nhân tạo A đến ZPython công cụ không thể thiếu khi nghiên cứu Data science, Machine learning.

Getting to Know Vue.js

Cuốn sách đầy đủ, cơ bản với những ai mới bắt đầu tìm hiểu về Vue.js, framework Javascript đang có sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Các khái niệm, ví dụ đều đơn giản hết sức, dễ hiểu ngay cả khi bạn mới bắt đầu làm quen với phát triển web.
Getting to Know Vue.js

Thông tin sách

ISBN: 9781484237816

Nhà xuất bản: Apress

Xuất bản: 12/2018

Số trang: 265

Tác giả: Brett Nelson

Cuốn sách hướng dẫn cách render danh sách các thành phần mà bỏ qua việc lặp lại các cấu trúc code cũng như cách làm việc với các điều kiện render và quản lý các sự kiện trong ứng dụng. Qua đó bạn sẽ biết mình sẽ phải bắt đầu từ đâu khi học Vue.js, cuốn sách cũng hướng dẫn bạn sử dụng các công cụ phát triển ứng dụng, tạo ra các component riêng, quản lý trạng thái và định tuyến url.

Với Ebook Getting to Know Vue.js, bạn cũng được làm quen với cách tổ hợp các code có thể sử dụng lại vào các component bạn tạo ra. Khái niệm Single File Components sẽ được sử dụng nhiều. Bên cạnh đó bạn sẽ sử dụng Vue.js Command Line Interface (CLI) để xây dựng các component vào một file riêng.

Cuốn sách kết thúc với một ví dụ về ứng dụng đơn trang Single Page Application (SPA) thường thấy khi triển khai các JavaScript framework.

Bạn sẽ được tìm hiểu những chủ đề

 • Cú pháp cho Vue.js template
 • Làm việc với các binding methods
 • Quản lý trạng thái ứng dụng bằng cách xây dựng data store
 • Thay đổi các tùy chọn cho tương thích với Vue.js
 • Đánh giá các tùy chọn trong định tuyến đường dẫn, đưa vào ứng dụng sử dụng Vue-router và Page.js.

Đối tượng của ebook Getting to Know Vue.js

Các lập trình viên, nhà phát triển web có am hiểu cơ bản về HTML, CSS và JavaScript. Để tham gia các phần cuối của cuốn sách, bạn cũng cần có một số hiểu biết về các framework tạo ra ứng dụng đơn trang Single Page Application.

Source code Getting to Know Vue.js

Mã nguồn của ebook Getting to Know Vue.js được chia thành các chương, bạn có thể tải về và sử dụng trong quá trình đọc sách.

NỘI DUNG CUỐN SÁCH

Chương 1: Why Vuejs?

 1. The Value of Vuejs
 2. Our First Vuejs Instance
 3. Developer Tools
  • Browser Dev Tools
  • Browsersync
 4. Summary

Chương 2: The Basics

 1. Vue Options
  • El
  • Template
  • Render
  • Data
  • Methods
  • Computed Properties
 2. Template Binding
 3. Summary

Chương 3: Conditional Rendering

 1. v-show
  • v-if v-else v-else-if
  • v-if
  • v-else
  • v-else-if
 2. Lists
  • Basics
  • Accessing Object Properties
  • Index and Parent Properties
  • Dealing with Change
  • Objects
 3. Summary

Chương 4: Computer Properties and Watchers

 1. Computed Properties
 2. Watchers
  • New and Old Values
  • Deep
  • Immediate
 3. Summary

Chương 5: Events

 1. Listeners
 2. Handlers
  • Methods
  • Inline Method
 3. Modifiers
  • Using a Modifier
  • Chain Modifiers
  • Input
 4. Summary

Chương 6: Bindings

 1. Forms
  • v-model
  • Inputs
  • Textarea Elements
  • Select
  • Multiple Selects
  • Modifiers
 2. Styling
  • Inline Styles
  • Style Objects
  • Classes
 3. Summary

Chương 7: State Management

 1. Simple Data Objects
 2. DIY Data Store
 3. Vuex
  • Install
  • Options
 4. Summary

Chương 8: Using Components

 1. What Is a Component?
 2. First Component
 3. Using Data
 4. Passing Data with Props
 5. Events
 6. Slots
 7. Registration
 8. Summary

Chương 9: Reusable Code

 1. Mixins
  • Creating Mixins
  • Using Mixins
  • Using Multiple Mixins
 2. Custom Directives
  • Creating a Directive
  • Using the Directive
  • Passing a Value
  • Passing an Object as a Value
  • Using Modifiers
 3. Render Function
  • Render versus Template
  • createElement
 4. Summary

Chương 10: Custom Functionality

 1. Plugins
  • Creating a Plugin
  • Using a Plugin
  • Using Options
  • Registering a Global Mixin with a Plugin
  • Registering Global Components with a Plugin
 2. Filters
  • Creating and Using a Filter
  • Creating a Global Filter
  • Chaining Filters
  • Arguments
 3. Summary

Chương 11: Tooling

 1. Single File Components
  • SFC Structure
  • Syntax Highlighting
 2. Command-Line Interface
  • Prerequisites
  • Installing Vue CLI
  • Vue Create
  • Vue Serve
  • Project Structure
  • Vue Build
  • The CLI User Interface
 3. Summary

Chương 12: Using Routers

 1. DIY Router
  • Setting Up the DIY Router
 2. Vue-Router
  • Setting Up Vue-Router
  • Passing Parameters
  • Navigating from JavaScript
  • Redirects
  • Aliases
 3. The Pagejs Router
 4. Summary

Hướng dẫn tải ebook

Để tải ebook Getting to Know Vue.js, bạn chọn "I'm not robot" ở dưới đây và tiếp tục click vào Download ebook.

Chú ý: Ebook có được do sưu tầm hoặc người dùng đóng góp, chúng tôi không chịu trách nhiệm nội dung ebook. Chúng tôi sẽ gỡ bỏ ebook nếu có khiếu nại. Bạn có tài chính dư giả nên mua sách gốc ủng hộ tác giả.
Brett Nelson

Brett Nelson

Brett Nelson là một nhà phát triển phần mềm tại Salesforce.com từ 2016. Hiện tại, Brett là nhà tư vấn tại Just Some Apps (www.JustSomeApps.com). Khi còn làm việc tại Salesforce-land, Brett là chuyên gia về .NET và các công nghệ phát triển web như MVC, Angular, TypeScript và Aurelia.

0 Bình luận trong "Getting to Know Vue.js"

Thêm bình luận