Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực.

Laravel: Up & Running: A Framework for Building Modern PHP Apps

Một cuốn sách đầy đủ kiến thức cho những ai quan tâm đến framework Laravel, nó xuyên suốt từ những kiến thức cơ bản nhất như cài đặt, thiết lập đến những kiến thức nâng cao để hoàn thành một dự án. Cuốn sách hơi dày nhưng là một tài liệu thực sự tốt.
Laravel: Up & Running: A Framework for Building Modern PHP Apps

Thông tin sách

ISBN: 9781491936085

Nhà xuất bản: O'Reilly

Xuất bản: 12/2016

Số trang: 795

Tác giả: Matt Stauffer

Giới thiệu Laravel Up & Running

Laravel Up & Running có nội dung rất đa dạng bao phủ gần như tất cả các chủ đề liên quan đến framework Laravel từ việc cài đặt, tham số cho hệ thống đến các khái niệm cơ bản trong framework Laravel như Routing, Controller, Blade template đến làm việc với database bằng Laravel Eloquent ORM, build ứng dụng với các công cụ Laravel Mix, test ứng dụng… Nếu bạn cần tìm một cuốn sách đầy đủ nhất về framework Laravel thì Laravel Up & Running chính là ebook bạn cần.

Một số nhận xét về Laravel Up and Running:

Matt không chỉ là một thành viên có am hiểu sâu rộng mà anh ấy còn là một giảng viên tuyệt vời. Tôi đã chia sẻ với mọi người cuốn sách này, một mở rộng cho các hướng dẫn về framework Laravel.

Taylor Otwell – sáng lập framework Laravel

Hay một nhận xét khác

Matt như một nhà truyền bá các tư tưởng trong Laravel, rất cám ơn Matt và đây là cuốn sách mà tôi sẽ giới thiệu cho những người mới với Laravel. Tôi nghĩ là không ai có thể làm tốt hơn những gì Matt đã làm trong Laravel Up & Running

Jeffrey Way – sáng lập Laracast

Laravel Up & Running đã ra phiên bản 2

Sau khoảng 2 năm, Laravel Up & Running phiên bản 2 đã được giới thiệu, các nội dung mới được cập nhật cho Laravel 5.8 phiên bản mới nhất hiện nay. Một số các công cụ mới trong hệ sinh thái Laravel cũng được giới thiệu. Nếu bạn đã tìm hiểu cuốn sách này sẽ thấy nội dung nó bao phủ gần như mọi vấn đề trong Laravel, bạn sẽ không thể bỏ qua phiên bản 2 vì đây là một cuốn sách thực sự công phu của một người rất đam mê Laravel.

NỘI DUNG CUỐN SÁCH

Chương 1: Why Laravel?

 • Why Use a Framework?
 • A Short History of Web and PHP Frameworks
 • What’s So Special About Laravel?
 • How It Works
 • Why Laravel?

Chương 2: Setting Up a Laravel Development Environment

 • System Requirements
 • Composer
 • Local Development Environments
 • Creating a New Laravel Project
 • Laravel’s Directory Structure
 • Configuration
 • Up and Running
 • Testing
 • TL;DR

Chương 3: Routing and Controllers

 • Route Definitions
 • Route Groups
 • Views
 • Controllers
 • Route Model Binding
 • Route Caching
 • Form Method Spoofing
 • CSRF Protection
 • Redirects
 • Aborting the Request
 • Custom Responses
 • Testing
 • TL;DR

Chương 4: Blade Templating

 • Echoing Data
 • Control Structures
 • Template Inheritance
 • View Composers and Service Injection
 • Custom Blade Directives
 • Testing
 • TL;DR

Chương 5: Frontend Components

 • Elixir
 • Pagination
 • Message Bags
 • String Helpers, Pluralization, and Localization
 • Testing
 • TL;DR

Chương 6: Collecting and Handling User Data

 • Injecting a Request Object
 • Route Data
 • Uploaded Files
 • Validation
 • Form Requests
 • Eloquent Model Mass Assignment
 • {{ Versus {!!
 • Testing
 • TL;DR

Chương 7: Artisan and Tinker

 • An Introduction to Artisan
 • Basic Artisan Commands
 • Writing Custom Artisan Commands
 • Calling Artisan Commands in Normal Code
 • Tinker
 • Testing
 • TL;DR

Chương 8: Database and Eloquent

 • Configuration
 • Migrations
 • Seeding
 • Query Builder
 • Introduction to Eloquent
 • Eloquent Events
 • Testing
 • TL;DR

Chương 9: User Authentication and Authorization

 • The User Model and Migration
 • Using the auth() Global Helper and the Auth Facade
 • The Auth Controllers
 • Auth::routes()
 • The Auth Scaffold
 • “Remember Me”
 • Manually Authenticating Users
 • Auth Middleware
 • Guards
 • Auth Events
 • Authorization (ACL) and Roles
 • Testing
 • TL;DR

Chương 10: Requests and Responses

 • Laravel’s Request Lifecycle
 • The Request Object
 • The Response Object
 • Laravel and Middleware
 • Testing
 • TL;DR

Chương 11: The Container

 • A Quick Introduction to Dependency Injection
 • Dependency Injection and Laravel
 • The app() Global Helper
 • How the Container Is Wired
 • Binding Classes to the Container
 • Constructor Injection
 • Method Injection
 • Facades and the Container
 • Service Providers
 • Testing
 • TL;DR

Chương 12: Testing

 • Testing Basics
 • Naming Tests
 • The Testing Environment
 • The Testing Traits
 • Application Testing
 • Artisan and Seed
 • Mocking
 • TL;DR

Chương 13: Writing APIs

 • The Basics of REST-Like JSON APIs
 • Controller Organization and JSON Returns
 • Reading and Sending Headers
 • Eloquent Pagination
 • Sorting and Filtering
 • Transforming Results
 • Nesting and Relationships
 • API Authentication with Laravel Passport
 • Laravel 5.2+ API Token Authentication
 • Testing
 • TL;DR

Chương 14: Storage and Retrieval

 • Local and Cloud File Managers
 • Basic File Uploads and Manipulation
 • Sessions
 • Cache
 • Cookies
 • Full-Text Search with Laravel Scout
 • Testing
 • TL;DR

Chương 15: Mail and Notifications

 • Mail
 • Notifications
 • Testing
 • TL;DR

Chương 16: Queues, Jobs, Events, Broadcasting, and the Scheduler

 • Queues
 • Events
 • Broadcasting Events over WebSockets, and Laravel Echo
 • Scheduler
 • Testing
 • TL;DR

Chương 17: Helpers and Collections

 • Helpers
 • Collections
 • TL;DR

Hướng dẫn tải ebook

Để tải ebook Laravel: Up & Running: A Framework for Building Modern PHP Apps, bạn chọn "I'm not robot" ở dưới đây và tiếp tục click vào Download ebook.

Chú ý: Ebook có được do sưu tầm hoặc người dùng đóng góp, chúng tôi không chịu trách nhiệm nội dung ebook. Chúng tôi sẽ gỡ bỏ ebook nếu có khiếu nại. Bạn có tài chính dư giả nên mua sách gốc ủng hộ tác giả.
Matt Stauffer

Matt Stauffer

Matt Stauffer một lập trình viên, giảng viên kiêm giám đốc kỹ thuật công ty Tighten. Với đam mê nghề và tính chia sẻ, anh có nhiều bài viết hay để tổng hợp nên cuốn sách đầy đủ nhất cho mọi người tìm hiểu về Laravel: Laravel up and running.

0 Bình luận trong "Laravel: Up & Running: A Framework for Building Modern PHP Apps"

Thêm bình luận