Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực.

Vue.js in action

Vue.js in action

Thông tin sách

ISBN: 9781617294624

Nhà xuất bản: Manning

Xuất bản: 09/2018

Số trang: 304

Tác giả: Erik Hanchett, Benjamin Listwon

Good book

NỘI DUNG CUỐN SÁCH

PART 1: GETTING TO KNOW VUE.JS 1 Introducing Vue.js 2 The Vue instance PART 2: THE VIEW AND VIEWMODEL 3 Adding interactivity 4 Forms and input 5 Conditionals and Lists, Looping 6 Events 7 Components 8 Advanced components 9 Transitions 10 Extending Vue PART 3: MODELING DATA AND CONSUMING APIS 11 Vuex 12 Vue-router 13 Vue-resource 14 Communicating with a server PART 4: KEEPING THINGS PROFESSIONAL 15 Testing

Hướng dẫn tải ebook

Nhập email của bạn để nhận ebook Vue.js in action, hệ thống sẽ gửi email cho bạn, vui lòng kiểm tra email.

Chú ý: Ebook có được do sưu tầm hoặc người dùng đóng góp, chúng tôi không chịu trách nhiệm nội dung ebook. Chúng tôi sẽ gỡ bỏ ebook nếu có khiếu nại. Bạn có tài chính dư giả nên mua sách gốc ủng hộ tác giả.
Erik Hanchett

Erik Hanchett

Erik Hanchett là một nhà phát triển ứng dụng rất yêu thích Javascript
Benjamin Listwon

Benjamin Listwon

Benjamin Listwon một nhà thiết kế và phát triển đang sinh sống ở Seattle.

0 Bình luận trong ""

Thêm bình luận