Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực.

Beginning Laravel

Beginning Laravel

Cuốn sách cần thiết cho người mới bắt đầu học tập nghiên cứu framework Laravel, tuy rằng chỉ viết cho Laravel 5.3 nhưng bạn hoàn toàn có thể áp dụng cho Laravel 5.8 mới nhất mà chỉ cần thay đổi chút ít.
Vue.js 2 Cookbook

Vue.js 2 Cookbook

Cuốn sách cơ bản cho người mới làm quen framework Vue.js 2. Với cách thức đặt vấn đề và trả lời, những kiến thức cơ bản nhất của Vue.js 2 sẽ được truyền tải đến bạn.
Learning Vue.js 2

Learning Vue.js 2

Learning Vue.js 2 là quyển sách hay nhất để học framework Vue.js, với nhiều ví dụ thực tế và phong cách trình bày khoa học dễ hiểu bạn sẽ dễ dàng làm chủ Vue.js 2 ngay sau khi đọc xong cuốn sách này.