Ra mắt hai series mới cực hot Trí tuệ nhân tạo A đến ZPython công cụ không thể thiếu khi nghiên cứu Data science, Machine learning.

Giới thiệu về ngôn ngữ Python

Trong phần đầu của khóa học Python từ A đến Z, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những gì cơ bản nhất trong ngôn ngữ lập trình Python. Khởi đầu, chúng ta sẽ làm quen với môi trường thực thi Python trực tuyến Repl.it và một khái niệm cơ sở đầu tiên, biến số trong lập trình. Tiếp đó, bạn sẽ được giới thiệu cách in một thông báo đến người dùng cũng như cách thức để người dùng có thể nhập liệu vào ứng dụng.

Các chương trình thao tác với dữ liệu bao gồm các kiểu dữ liệu như int, float, string, boolean và sau đó là các cấu trúc dữ liệu hình thành lên dữ liệu trong ứng dụng như List, Tuple, Set, Dictionary. Các khái niệm này có thể hơi khác so với các ngôn ngữ lập trình mà bạn đã biết, nhưng không thành vấn đề, bạn sẽ làm chủ được nó nhanh thôi.

Nội dung khóa học

Bài 1: Môi trường thực hành Python trực tuyến

Có rất nhiều cách để thực hiện một đoạn code Python như cài đặt môi trường cục bộ, sử dụng online IDE như Repl. Với môi trường thực hành Python online thông qua Repl bạn có thể bắt tay ngay vào viết code Python.

Bài 2: Jupyter Notebook công cụ không thể thiếu khi học Python

Jupyter Notebook là công cụ bạn cần tìm hiểu khi muốn tìm hiểu về ngôn ngữ Python. Code, các văn bản hướng dẫn, giới thiệu, minh họa có thể hòa vào nhau trong Jupyter Notebook giúp cho tài liệu trở lên sống động và có thể chia sẻ tài liệu này đến mọi người trong nhóm.

Bài 3: Biến số và kiểu dữ liệu số trong Python

Biến số và kiểu dữ liệu là những khái niệm cơ bản trong lập trình, trong Python các khái niệm này còn được tối giản hơn rất nhiều rất dễ hiểu và áp dụng.

Bài 4: Kiểu dữ liệu chuỗi và định dạng chuỗi trong Python

Kiểu dữ liệu chuỗi ký tự rất quan trọng trong Python, nắm bắt các khái niệm cơ bản và cách định dạng chuỗi giúp bạn xử lý mọi vấn đề trong ứng dụng.

Bài 5: Người dùng nhập liệu với hàm input() trong Python

Nhập liệu là cần thiết cho tương tác giữa người dùng và chương trình máy tính. Hàm input() trong Python giúp cho người dùng nhập liệu được trong môi trường dòng lệnh, tuy đơn giản nhưng rất cần thiết cho các ứng dụng sau này.

Bài 6: Kiểu dữ liệu Boolean và các toán tử AND OR NOT trong Python

Boolean là kiểu dữ liệu cơ bản khi làm việc với toán logic trong lập trình, Python hỗ trợ các toán tử AND, OR và NOT tạo ra các điều kiện logic phức tạp cần thiết khi đưa ra quyết định trong chương trình máy tính.

Bài 7: Cấu trúc dữ liệu List và Tuple trong Python

Các cấu trúc dữ liệu giúp cho định vị và lấy giá trị từ dữ liệu tốt hơn. Các kiểu List và Tuple trong Python có thể xử lý các danh sách dài với nhiều các phương thức có sẵn.

Bài 8: Cấu trúc dữ liệu Set trong Python

Lý thuyết Tập hợp là một phần quan trọng trong Toán học, là nền tảng cho Machine Learning, Data Science. Với Python set, các vấn đề về tập hợp được giải quyết với các phép toán tập hợp với tốc độ xử lý nhanh.

Bài 9: Cấu trúc dữ liệu từ điển Dictionary trong Python

Dictionary là cấu trúc dữ liệu phức tạp trong Python có tần suất sử dụng cao, phù hợp với các dữ liệu có ngữ nghĩa giống như một cuốn từ điển trong thực tế. Sử dụng Dictionary thành thạo với các khai báo và phương thức có sẵn, ứng dụng trở lên linh hoạt và mạnh mẽ.

FirebirD

Đam mê Toán học, Lập trình. Sở thích chia sẻ kiến thức, Phim hài, Bóng đá, Cà phê sáng với bạn bè.

0 Bình luận trong "Giới thiệu về ngôn ngữ Python"

Thêm bình luận