Ra mắt hai series mới cực hot Trí tuệ nhân tạo A đến ZPython công cụ không thể thiếu khi nghiên cứu Data science, Machine learning.

Học Laravel từ A đến Z - Ngày thứ 3

Trong ngày thứ ba của khóa học Laravel, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về thành phần View trong mô hình MVC. Trong framework Laravel, thành phần này được tạo bởi rất nhiều các thành phần khái niệm con như View, Blade và một số các công cụ hỗ trợ xây dựng ứng dụng. Trong ngày học này chúng ta sẽ nghiên cứu Laravel Blade một cơ chế sinh nội dung web (render) cực nhanh, có tính mô đun và sử dụng rất hiệu quả trong thiết kế phần hiển thị nội dung trong ứng dụng.

Nội dung khóa học

Bài 1: Laravel view xây dựng logic trong giao diện

Laravel view xây dựng logic trong giao diện

Bài 2: Laravel Blade template module hóa trong thiết kế giao diện - Phần 1

Laravel Blade template module hóa trong thiết kế giao diện - Phần 1

Bài 3: Laravel Blade template module hóa trong thiết kế giao diện - Phần 2

Laravel Blade template module hóa trong thiết kế giao diện - Phần 2

Bài 4: Laravel HTML package viết mã HTML dễ dàng

Laravel HTML package viết mã HTML dễ dàng

Bài 5: Tích hợp Bootstrap vào Laravel

Tích hợp Bootstrap vào Laravel

FirebirD

Đam mê Toán học, Lập trình. Sở thích chia sẻ kiến thức, Phim hài, Bóng đá, Cà phê sáng với bạn bè.

0 Bình luận trong "Học Laravel từ A đến Z - Ngày thứ 3"

Thêm bình luận