Ra mắt hai series mới cực hot Trí tuệ nhân tạo A đến ZPython công cụ không thể thiếu khi nghiên cứu Data science, Machine learning.

Học Laravel từ A đến Z - Ngày thứ 4

Dữ liệu là phần quan trọng nhất của ứng dụng, nó được coi như bộ não của ứng dụng vậy. Laravel hỗ trợ rất nhiều các hệ quản trị cơ sở dữ liệu cũng như các định dạng dữ liệu phổ biến hiện nay như:

  • CSDL mã nguồn mở: MySQL, PostgreSQL, SQLite
  • CSDL trả phí: SQL Server, Oracle
  • CSDL No SQL: MogoDB
  • Các định dạng dữ liệu: XML, JSON

Laravel cho phép thao tác trực tiếp với các bảng dữ liệu thông qua Query Builder hoặc thực hiện ánh xạ bảng dữ liệu thành các Class trong Laravel Eloquent, với việc ánh xạ này các thao tác dữ liệu trở lên hết sức đơn giản.

Nội dung khóa học

Bài 1: Làm việc với cơ sở dữ liệu trong Laravel

Làm việc với cơ sở dữ liệu trong Laravel

Bài 2: Xây dựng truy vấn bằng Laravel Query Builder

Xây dựng truy vấn bằng Laravel Query Builder

Bài 3: Laravel Eloquent ORM phần 1: Thao tác với database qua Eloquent Model

Laravel Eloquent Model giúp thao tác với database dễ dàng nhờ áp dụng kỹ thuật ORM map các bảng dữ liệu thành các đối tượng trong lập trình.

Bài 4: Laravel Eloquent ORM phần 2: Xử lý database relationship

Eloquent Model được tạo ra có quan hệ với nhau như relationship ở database. Laravel cho phép định nghĩa và xử lý các quan hệ rất thuận tiện.

Bài 5: Laravel Eloquent ORM phần 3: xử lý dữ liệu đầu ra

Xử lý dữ liệu, thực hiện các logic nghiệp vụ trong lập trình cần thiết, Laravel Eloquent ORM hỗ trợ nhiều giải pháp cho các vấn đề này.

FirebirD

Đam mê Toán học, Lập trình. Sở thích chia sẻ kiến thức, Phim hài, Bóng đá, Cà phê sáng với bạn bè.

0 Bình luận trong "Học Laravel từ A đến Z - Ngày thứ 4"

Thêm bình luận