Ra mắt hai series mới cực hot Trí tuệ nhân tạo A đến ZPython công cụ không thể thiếu khi nghiên cứu Data science, Machine learning.

Học PHP từ A đến Z

Học PHP từ A đến Z

Học PHP căn bản

Nội dung khóa học

Bài 1: Lập trình hướng đối tượng trong PHP - Phần 1: Cơ bản về class, object

Lập trình hướng đối tượng trong PHP - Phần 1: Cơ bản về class, object

Bài 2: Unit Testing phần 1 - Giới thiệu PHPUnit

Unit Testing phần 1 - Giới thiệu PHPUnit

Bài 3: Lập trình hướng đối tượng trong PHP - Phần 2: Tính kế thừa

Lập trình hướng đối tượng trong PHP - Phần 2: Tính kế thừa

Bài 4: Callback trong PHP là gì?

Callback trong PHP là gì?

Bài 5: Lập trình hướng đối tượng trong PHP - Phần 3 Đa dạng hóa trong kế thừa

Lập trình hướng đối tượng trong PHP - Phần 3 Đa dạng hóa trong kế thừa

Bài 6: Khái niệm Lambda và Closure trong PHP

Khái niệm Lambda và Closure trong PHP

Bài 7: Lập trình hướng đối tượng trong PHP phần 4: Quản lý lỗi với Exception

Lập trình hướng đối tượng trong PHP phần 4: Quản lý lỗi với Exception

FirebirD

Đam mê Toán học, Lập trình. Sở thích chia sẻ kiến thức, Phim hài, Bóng đá, Cà phê sáng với bạn bè.

0 Bình luận trong "Học PHP từ A đến Z"

Thêm bình luận