Ra mắt hai series mới cực hot Trí tuệ nhân tạo A đến ZPython công cụ không thể thiếu khi nghiên cứu Data science, Machine learning.

Cấu trúc dữ liệu từ điển Dictionary trong Python

Cấu trúc dữ liệu từ điển Dictionary trong Python

Dictionary là cấu trúc dữ liệu phức tạp trong Python có tần suất sử dụng cao, phù hợp với các dữ liệu có ngữ nghĩa giống như một cuốn từ điển trong thực tế. Sử dụng Dictionary thành thạo với các khai báo và phương thức có sẵn, ứng dụng trở lên linh hoạt và mạnh mẽ.
Cấu trúc dữ liệu Set trong Python

Cấu trúc dữ liệu Set trong Python

Lý thuyết Tập hợp là một phần quan trọng trong Toán học, là nền tảng cho Machine Learning, Data Science. Với Python set, các vấn đề về tập hợp được giải quyết với các phép toán tập hợp với tốc độ xử lý nhanh.