Ra mắt hai series mới cực hot Trí tuệ nhân tạo A đến ZPython công cụ không thể thiếu khi nghiên cứu Data science, Machine learning.

Lý thuyết toán ma trận sử dụng trong các thuật toán Machine Learning

Lý thuyết toán ma trận sử dụng trong các thuật toán Machine Learning

Machine learning là các thuật toán dựa trên nền tảng toán học. Nghiên cứu machine learning không thể bỏ qua lý thuyết toán ma trận hay toán cao cấp, mặc dù nó sẽ hơi khó cho những người mới bắt đầu nhưng đây là cơ sở giúp bạn sử dụng thành thạo các thư viện tính toán trong Python sau này.