Ebook Vue.js 2 and Bootstrap 4 Web Development xây dựng ứng dụng web hiện đại

Vue.js 2 and Bootstrap 4 Web Development cover

Giới thiệu Vue.js 2 and Bootstrap 4 Web Development

Vue.js là javascript framework đang được các lập trình viên yêu thích nhất hiện nay do tính đơn giản và khả năng bất tận của nó. Có rất nhiều sách điện tử về Vue.js được viết ra trong thời gian gần đây nhưng đa phần là những cuốn sách mang tính chất giới thiệu, hướng dẫn cơ bản mà chưa có một cuốn sách nào chỉ ra cách thức xây dựng một ứng dụng web hiện đại từ A đến Z. Ebook Vue.js 2 and Bootstrap 4 Web Development đã làm được điều đó khi giới thiệu đến với bạn đọc không chỉ kiến thức về Vue.js mà còn giới thiệu Bootstrap một css framework cũng đã rất nổi tiếng và kèm theo đó là Firebase một Cơ sở dữ liệu thời gian thực (realtime database), một khái niệm còn khá mới mẻ mà tôi chắc rằng trong một vài bài viết tới chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nó.

Xuyên suốt theo cuốn sách là một dự án xây dựng một ứng dụng ProFitOro, ứng dụng nhắc nhở và ghi nhận việc luyện tập thể thao theo phương thức quản lý thời gian Pomodoro. Bạn sẽ được hướng dẫn rất kỹ càng về những công việc cần thực hiện trong dự án phần mềm sử dụng Vue.js. Tôi tin chắc nếu bạn đọc một cách nghiêm túc cuốn sách này bạn sẽ dễ dàng hơn khi tham gia các dự án phát triển web cũng như kiến thức về framework Vue.js sẽ ở một trình độ cao hơn.

ProFitOro là một ứng dụng đơn trang SPA (Single Page Application) theo kiểu ứng dụng xây dựng diễn đàn mà

Thông tin ebook Vue.js 2 and Bootstrap 4 Web Development

Tác giả: Olga Filipova, một tác giả nữ đến từ thành phố Kyiv, Ukraine. Chị hiện đang sinh sống cùng với chồng và con tại Bồ Đào Nha, hiện tại Olga Filipova đang là trưởng nhóm phát triển fontend cho Meetrics. Đây cũng là tác giả của cuốn sách Learning Vue.js 2, cuốn sách cực kỳ cơ bản cho những newbie của Vue.js.

Ngày xuất bản: Tháng 9 năm 2017

Nhà xuất bản: Packt

Độ dày: 427 trang

Giá: 29.99 USD.

Mục lục cuốn sách

CHƯƠNG 1: PLEASE INTRODUCE YOURSELF – TUTORIAL

 • Hello, user
 • Creating a project in the Firebase console
 • Scaffolding a Vue.js application
 • Adding a Bootstrap-powered markup
 • Making things functional with Vue.js
 • Deploying your application
 • Extra mile – connecting your Firebase project to a custom domain
 • Summary

CHƯƠNG 2: UNDER THE HOOD – TUTORIAL EXPLAINED

 • Vue.js
 • Bootstrap
 • Combining Vue.js and Bootstrap
 • What is Firebase?
 • Summary

CHƯƠNG 3: LET’S GET STARTED

 • Stating the problem
 • Gathering requirements
 • Personas
 • User stories
 • Retrieving nouns and verbs
 • Mockups
 • Summary

CHƯƠNG 4: LET IT POMODORO!

 • Scaffolding the application
 • Defining ProFitOro components
 • Implementing the Pomodoro timer
 • Introducing workouts
 • Summary

CHƯƠNG 5: CONFIGURING YOUR POMODORO

 • Setting up a Vuex store
 • Defining actions and mutations
 • Setting up a Firebase project
 • Connecting the Vuex store to the Firebase database
 • Exercise
 • Summary

CHƯƠNG 6: PLEASE AUTHENTICATE!

 • AAA explained
 • How does authentication work with Firebase?
 • How to connect the Firebase authentication API to a web application
 • Authenticating to the ProFitOro application
 • Making the authentication UI great again
 • Managing the anonymous user
 • Personalizing the Pomodoro timer
 • Updating a user’s profile
 • Summary

CHƯƠNG 7: ADDING A MENU AND ROUTING FUNCTIONALITY USING VUE-ROUTER AND NUXT.JS

 • Adding navigation using vue-router
 • Using Bootstrap navbar for navigation links
 • Code splitting or lazy loading
 • Server-side rendering
 • Nuxt.js
 • Summary

CHƯƠNG 8: LET’S COLLABORATE – ADDING NEW WORKOUTS USING FIREBASE DATA STORAGE AND VUE.JS

 • Creating layouts using Bootstrap classes
 • Making the footer nice
 • Storing new workouts using the Firebase real-time database
 • Storing images using the Firebase data storage
 • Using a Bootstrap modal to show each workout
 • It’s time to apply some style
 • Summary

CHƯƠNG 9: TEST TEST AND TEST

 • Why is testing important?
 • What is Jest?
 • Getting started with Jest
 • Testing utility functions
 • Testing Vuex store with Jest
 • Making Jest work with Vuex, Nuxt.js, Firebase, and Vue components
 • Testing Vue components using Jest
 • Snapshot testing with Jest
 • Summary

CHƯƠNG 10: DEPLOYING USING FIREBASE

 • Deploying from your local machine
 • Setting up CI/CD using CircleCI
 • Setting up staging and production environments
 • What have we achieved?
 • Summary

Tải ebook Vue.js 2 and Bootstrap 4 Web Development

2 thoughts on “Ebook Vue.js 2 and Bootstrap 4 Web Development xây dựng ứng dụng web hiện đại

Add Comment