Ebook Laravel code smart cuốn sách gối đầu giường cho Laraveler

Laravel code smart cuốn sách gối đầu giường cho Laraveler

Ebook Laravel Code Smart

Các thông tin về cuốn sách Code Smart – The Laravel framwork version 5 for Biginners.

Nội dung của Code Smart – The Laravel framwork version 5 for Biginners

Cuốn sách với khoảng 30 chương với nội dung có thể nói là rất đầy đủ về framework Laravel, đây thật sự là một cuốn sách gối đầu giường cho các lập trình viên Laravel. Với hình thức trình bày rất đẹp, nội dung được thiết kế khoa học và ngôn ngữ rất đời thường, cuốn sách này là rất cần thiết cho cả những người mới bắt đầu học Laravel, cuốn sách được viết dựa trên các nội dung của framework Laravel phiên bản 5 là phiên bản mới nhất cho đến thời điểm này. Mục lục cuốn sách:

 • Chương 1: Introduction
 • Chương 2: Installation
  • 1. Install Software Dependencies
  • 2. Create a Laravel Project
  • 3. Install Homestead
  • 4. Mastering Vagrant
 • Chương 3: Valet
  • 5. Installation
  • 6. Adding Sites
  • 7. Valet Commands
  • 8. Sharing
 • Chương 4: Lifecycle
  • 9. Request
  • 10. Services
  • 11. Routing
  • 12. Logic
  • 13. Response
 • Chương 5: Namespaces
  • 14. Global Namespace
  • 15. Simple Name-spacing
  • 16. The Theory of Relativity
  • 17. Structure
  • 18. Limitations
 • Chương 6: JSON
  • 19. What is JSON?
  • 20. JSON Syntax
  • 21. JSON and PHP
 • Chương 7: Composer
  • 22. Configuration
  • 23. Dependency Management
  • 24. Auto Loading
  • 25. Installation
  • 26. Usage
 • Chương 8: Configuration
  • 27. Configuration Files
  • 28. Environmental Variables
  • 29. Configuration Caching
 • Chương 9: Basic Routing
  • 30. Defining Routes
  • 31. Route Parameters
 • Chương 10: Responses
  • 32. Views
  • 33. View Data
  • 34. Redirects
  • 35. Custom Responses
 • Chương 11: Blade Templates
  • 36. Building Templates
  • 37. Processing PHP
  • 38. Control Structures
  • 39. Template Inclusion
  • 40. Template Inheritance
  • 41. Comments
  • 42. Javascript Support
 • Chương 12: Request Data
  • 43. Retrieval
  • 44. Old Input
  • 45. Uploaded Files
  • 46. Cookies
 • Chương 13: Facades
  • 47. What is a Facade?
  • 48. How do they work?
 • Chương 14: Advanced Routing
  • 49. Named Routes
  • 50. Parameter Constraints
  • 51. Route Groups
  • 52. Route Prefixing
  • 53. Domain Routing
 • Chương 15: Controllers
  • 54. Creating Controllers
  • 55. Controller Routing
  • 56. Resource Controllers
  • 57. Dependency Injection
  • 58. Route Caching
 • Chương 16: URL Generation
  • 59. The current URL
  • 60. Generating Route URLs
  • 61. Asset URLs
 • Chương 17: Databases
  • 62. Abstraction
  • 63. Configuration
  • 64. Preparing
 • Chương 18: Schema Builder
  • 65. Creating Tables
  • 66. Column Types
  • 67. Special Column Types
  • 68. Column Modifiers
  • 69. Updating Tables
  • 70. Dropping Tables
  • 71. Schema Tricks
 • Chương 19: Migrations
  • 72. Basic Concept
  • 73. Creating Migrations
  • 74. Running Migrations
  • 75. Rolling Back
  • 76. Migration Tricks
 • Chương 20: Eloquent ORM
  • 77. Creating new models.
  • 78. Reading Existing Models
  • 79. Updating Existing Models
  • 80. Deleting Existing Models
 • Chương 21: Eloquent Queries
  • 81. Preparation
  • 82. Eloquent To String
  • 83. Query Structure
  • 84. Fetch Methods
  • 85. Query Constraints
  • 86. Magic Where Queries
  • 87. Query Scopes
 • Chương 22: Eloquent Collections
  • 88. The Collection Class
  • 89. Collection Methods
  • 90. Best Practice
 • Chương 23: Eloquent Relationships
  • 91. Implementing Relationships
  • 92. Relating and Querying
 • Chương 24: Validation
  • 93. Simple Validation
  • 94. Validation Rules
  • 95. Error Messages
  • 96. Custom Validation Rules
  • 97. Custom Validation Messages
 • Chương 25: Events
  • 98. Concept
  • 99. Firing Events
  • 100. Listening for Events
  • 101. Event Subscribers
  • 102. Global Events
  • 103. Use Cases
 • Chương 26: Dependency Injection
  • 104. Concept
  • 105. Dependency Injection with the Container
  • 106. Injection within Controllers
  • 107. Injecting Services
  • 108. Contracts
 • Chương 27: Middleware
  • 109. Middleware Classes
  • 110. Global Middleware
  • 111. Route Middleware
  • 112. Middleware Parameters
  • 113. Middleware Groups
 • Chương 28: Service Providers
  • 114. Registering Providers
  • 115. Writing Providers
  • 116. Deferred Providers
 • Chương 29: The Container
  • 117. Useful Terms
  • 118. Basic Usage
  • 119. Singletons
  • 120. Bound Instances
  • 121. Class Resolution
  • 122. Implementation Binding
  • 123. Contextual Binding
  • 124. Tagging Bindings
  • 125. Resolution Methods
 • Chương 30 Session
  • 126. Storing Values
  • 127. Retrieving Values
  • 128. Removing Values
  • 129. Flash Data
  • 130. Tips & Tricks
  • 131. Configuration
 • Chương 31: Cache
  • 132. Storing Values
  • 133. Retrieving Values
  • 134. Removing Items
  • 135. Tagging Items
  • 136. Tips & Shortcuts
  • 137. Using Stores
 • Chương 32: Coming Soon

Với giá 29.99$, bạn có thể mua ebook này tại LearnPub, với anh em nào chưa có điều kiện, comment lại email ở dưới đây để nhận bản pdf, và như mọi lần khuyến cáo mọi người nên mua sách gốc và nâng cao tác quyền.

88 thoughts on “Ebook Laravel code smart cuốn sách gối đầu giường cho Laraveler

 1. nguyễn tuấn anh

  - Edit

  Reply

  bạn có thể gửi cho mình xin ebook này được không ạ.Mình đọc qua mục lục thấy hay quá

 2. Xin gửi lại đây một request, hy vọng có cơ hội nhận được sách. Cám ơn người viết bài và đội ngũ Admin

 3. Xin chào !!
  Mình đang tìm hiểu về Laravel, bữa giờ cũng cắm trại ở allaravel nhiều lắm. Thấy những ebook của ad share thấy có vẻ rất là hữu ích (mặc dù chưa đọc) nhưng nếu mà spam từng bài viết thì có vẻ làm phiền á. Nếu được, thì mong rằng ad có thể share AIO bộ laravel cho mình được k ạ? Cám ơn ad thật nhiều

Trả lời Sokny Hủy