Laravel Starter ngắn gọn, xúc tích cho người mới tìm hiểu PHP framework Laravel

Giới thiệu Laravel Starter

Laravel là một PHP framework thay đổi hẳn phong cách lập trình PHP, với triết lý cung cấp kiến trúc linh hoạt, các API đa dạng, Laravel đã khai thác được những điểm mạnh của PHP và hạn chế đi những điểm yếu vốn có của ngôn ngữ này. Chính vì vậy, Laravel là framework lý tưởng giúp bạn tạo ra những ứng dụng lớn, mạnh mẽ và hiệu quả. Laravel cung cấp cho các nhà phát triển công cụ để tự động hóa các tác vụ như sửa đổi database schema, các chức năng CRUD (create, update, edit)… và Laravel làm giảm khối lượng công việc, sự phức tạp trong ứng dụng cũng như giảm thiểu tối đa lỗi.

Laravel Starter ebook cover

Laravel Starter là cuốn sách do Shawn McCool một chuyên gia có 15 năm kinh nghiệm trong phát triển ứng dụng web, đồng sáng lập Big Name một dịch vụ trên nền tảng web biên soạn. Shawn gia nhập Laravel team vào năm 2012 và là người dành rất nhiều thời gian cho cộng đồng Laravel.

Laravel Starter với 64 trang, khá cô đọng nhưng rất kỹ lưỡng, đặc biệt cho người mới làm quen với Laravel. Cuốn sách bắt đầu bằng việc cài đặt cấu hình ứng dụng từng bước một, tiếp đến là tạo ra một ứng dụng quản lý người dùng, qua đó bạn sẽ được làm quen với các khái niệm Eloquent, khám phá hệ thống xác thực sẵn có trong Laravel. Cuối cùng là thảo luận về các gói thư viện lập trình sẵn có, triển khai một cách hiệu quả các module phức tạp.

Laravel Starter tập trung vào đối tượng mới làm quen Laravel, cung cấp các khái niệm, thuật ngữ và một số cách thức làm việc giúp tiếp cận nhanh với framework mới này. Bạn có thể bắt tay vào những ứng dụng chuyên nghiệp ngay sau khi đọc qua cuốn sách này.

Link tải ebook Laravel Starter

One thought on “Laravel Starter ngắn gọn, xúc tích cho người mới tìm hiểu PHP framework Laravel

Add Comment