Ebook Learning Vue.js 2 Học Vue.js 2 chỉ với một cuốn sách

Trang bìa Learning Vue.js 2

Thông tin chung về cuốn sách Learning Vue.js 2

Tác giả: Olga Filipova, một tác giả nữ đến từ thành phố Kyiv, Ukraine. Chị hiện đang sinh sống cùng với chồng và con tại Bồ Đào Nha, hiện tại Olga Filipova đang là trưởng nhóm phát triển fontend cho Meetrics.

Thời gian xuất bản: tháng 12 năm 2016.

Nhà xuất bản: Packt

Độ dày: 334 trang.

Nội dung cuốn sách dựa trên framework Vue.js 2

Download ebook Learning Vue.js 2

Hiện tại do vấn đề bản quyền, chúng tôi đã gỡ đường dẫn download ebook Learning Vue.js 2. Bạn có thể mua sách tại Packt với giá 35.99$, tuy nhiên nếu bạn sử dụng ebook cho mục đích học tập nghiên cứu Vue.js và chưa có điều kiện mua sách, comment lại địa chỉ email dưới đây để nhận được bản pdf của cuốn sách.

Nội dung cuốn sách Learning Vue.js 2

Olga Filipova là một lập trình viên có kinh nghiệm trong phát triển fontend, chính vì vậy các nội dung được viết ra trong Learning Vue.js 2 là rất sát với thực tế. Bản thân Olga Filipova cũng đang quản lý một dự án về học trực tuyến, do vậy các phần trong sách được kiến trúc có tính sư phạm cao. Với mỗi vấn đề đều có phần dẫn dắt và các ví dụ thực hành giúp cho việc nắm bắt các kiến thức framework Vue.js 2 trở lên dễ dàng.

Mục lục Learning Vue.js 2

 • Chương 1: GOING SHOPPING WITH VUE.JS
 • Chương 2: FUNDAMENTALS – INSTALLING AND USING
  Chương 3: COMPONENTS – UNDERSTANDING AND USING
  Chương 4: REACTIVITY – BINDING DATA TO YOUR APPLICATION
  Chương 5: VUEX – MANAGING STATE IN YOUR APPLICATION
  Chương 6: PLUGINS – BUILDING YOUR HOUSE WITH YOUR OWN BRICKS
  Chương 7: TESTING – TIME TO TEST WHAT WE HAVE DONE SO FAR!
  Chương 8: DEPLOYING – TIME TO GO LIVE!
  Chương 9: WHAT IS NEXT?
  Chương 10: SOLUTIONS TO EXERCISES

142 thoughts on “Ebook Learning Vue.js 2 Học Vue.js 2 chỉ với một cuốn sách

 1. Bạn ơi cho mình hỏi. Mình có khai báo một file script.js ở file index.html (mình dùng vue-cli).

  Nội dung trong file script.js

  $(‘button#clickHere’).click(function(){
  alert(‘Hello’)
  })

  Sau đó mình tạo 2 Component là Login vs Register. ở Login.Vue mình có đặt một button:

  Click here

  Sau khi F5 mình click vào button ở Login.Vue thì nó hiện sẽ hiện Alert, nhưng khi mình di chuyển qua trang Register rồi di chuyển về lại Login sau đó click vào button thì nó lại không hiện Alert nữa, nhưng F5 lại thì vẫn hiện.

  Tức là khi F5 thì nó hoạt động nhưng khi di chuyển qua 1 trang khác dạng SPA thì quay lại trang cũ click vào thì nó không có gì sảy ra buộc mình phải F5 lại trang đó thì nó mới hoạt động. Mình có search trên mạng nhưng không thấy ai có cùng thắc mắc này, mong bạn giúp đỡ 🙁

  Nhân tiện: Bạn send qua mail cho mình xin ebook với 😉

Add Comment