Ebook Vue.js 2 Cookbook Công thức cho lập trình Vue.js

Trang bìa Vue.js 2 CookBook

Thông tin ebook Vue.js 2 Cookbook

Tác giả: Andrea Passaglia, một tác giả người Ý, năm 2016 anh đã chuyển về thung lũng Silicon của Châu Âu và làm việc cho Tổ chức nghiên cứu và phát triển Edgeverve Dublin trong lĩnh vực về ngân hàng.

Thời gian xuất bản: Tháng 4 năm 2017.

Nhà xuất bản: Packt

Giá: 35.99$

Độ dày: 454 trang.

Nội dung sách được viết dựa trên framework Vue.js 2.

Download ebook Vue.js 2 Cookbook

Cũng như các ebook khác, đường dẫn download ebook Vue.js 2 Cookbook đã được gỡ xuống do vấn đề bản quyền. Bạn có thể mua ebook này trực tuyến tại Packt với giá 35.99$. Nếu sử dụng ebook Vue.js 2 Cookbook cho học tập và nghiên cứu Vue.js và chưa có điều kiện mua sách bản quyền, bạn hãy để lại địa chỉ email trong comment ở dưới để nhận được phiên bản pdf của sách.

Nội dung Vue.js 2 Cookbook

 • Chương 1: GETTING STARTED WITH VUE.JS
  Chương 2: BASIC VUE.JS FEATURES
  Chương 3: TRANSITIONS AND ANIMATIONS
  Chương 4: ALL ABOUT COMPONENTS
  Chương 5: VUE COMMUNICATES WITH THE INTERNET
  Chương 6: SINGLE PAGE APPLICATIONS
  Chương 7: UNIT TESTING AND END-TO-END TESTING
  Chương 8: ORGANIZE + AUTOMATE + DEPLOY = WEBPACK
  Chương 9: ADVANCED VUE.JS – DIRECTIVES, PLUGINS, AND RENDER FUNCTIONS
  Chương 10: LARGE APPLICATION PATTERNS WITH VUEX
  Chương 11: INTEGRATING WITH OTHER FRAMEWORKS

15 thoughts on “Ebook Vue.js 2 Cookbook Công thức cho lập trình Vue.js

Add Comment