Khóa học HTML từ cơ bản đến nâng cao

HTML là ngôn ngữ cơ bản nhất tạo nên các trang web mà chúng ta hàng ngày xem trên Internet, do vậy trong bất kỳ Khóa học lập trình web nào thì đầu tiên chúng ta cần nắm được các kiến thức HTML cơ bản. Các kiến thức về HTML thực sự rất dễ để học nhưng bạn cũng không nên chủ quan xem lướt qua vì trong phiên bản HTML5 mới có rất nhiều những kỹ thuật cao cấp mới như xử lý video, âm thanh, vẽ đồ họa, các kỹ thuật lưu trữ dữ liệu trên máy cục bộ. Các kiến thức của Khóa học sẽ được chia thành hai phần theo độ khó tăng dần.

Logo HTML 5

1. Nội dung chính Khóa học HTML

1.1 Kiến thức HTML cơ bản

Bài 1: Giới thiệu về HTML [Độ khó: 3/10, Thời gian: 30 phút]

1.1 HTML là gì?

1.2 Lịch sử phát triển ngôn ngữ HTML

1.3 Triết lý trong xây dựng và phát triển HTML5

1.4 Các công cụ sử dụng viết code HTML

1.5 Các thuật ngữ liên quan HTML

Bài 2: Cấu trúc trang HTML cơ bản [Độ khó: 6/10, Thời gian: 30 phút]

2.1 Ví dụ HTML đầu tiên

2.2 Các khái niệm cơ bản trong HTML

2.2.1 Thẻ HTML

2.2.2 Thuộc tính

2.3 Cấu trúc chung của trang HTML

2.4. Thẻ HTML có ngữ nghĩa

2.4.1 Sự tiến hóa của HTML5

2.4.2 Xử lý trình duyệt không tương thích HTML5

2.5 Các thẻ HTML có ngữ nghĩa mới trong HTML5

Bài 3: Xây dựng nội dung trang HTML [Độ khó: 6/10, Thời gian: 60 phút]

3.1 Thẻ tiêu đề <h1> – <h6>

3.2 Đoạn văn bản với thẻ <p>

3.3 Danh sách với thẻ <ol>, <ul>

3.4 Định dạng văn bản với CSS và các thẻ HTML

3.5 Bảng dữ liệu với thẻ <table>

3.6 Hình ảnh với thẻ <img>

3.7 Liên kết với thẻ <a>

3.8 Trích dẫn, diễn giải, thêm ngữ nghĩa nội dung trong HTML

3.9 Hiển thị code và ký tự đặc biệt trong HTML

Bài 4: Xây dựng form nhập liệu trong HTML5 có gì mới? [Độ khó: 6/10, Thời gian: 45 phút]

4.1 HTML form là gì?

4.2 HTML form hoạt động như thế nào?

4.3 Các thành phần cơ bản của form nhập liệu

4.3.1 Khái niệm cơ bản trong HTML form

4.3.2 Thẻ HTML <form>

4.3.3 Các thành phần hỗ trợ nhập liệu

Bài 5: Môi trường đa phương tiện trong HTML [Độ khó: 6/10, Thời gian: 45 phút]

5.1 Sự tiến hóa của web video

5.2 Xử lý video và audio với HTML5

1.2 Kiến thức HTML nâng cao

(Còn nữa)

Add Comment